Проектът предвижда следните дейности:

пакет от методически документи в подкрепа на процеса на създаване на IIoTNet
 
Той ще се състои от:
 • Интернет-базирано проучване национално проучване относно ситуацията в МСП във връзка с IIoT технологиите;
 • Публикуване на транснационален доклад за подкрепа на МСП при посрещане на нуждите с ясен преглед на днешната ситуация на МСП в Европа във връзка с Индустрия 4.0, по-специално IIoT технологиите
 • Определяне на стратегията и разработване на техническо задание за IIoTNet
 • Разработване на процесите, политиките и процедурите за управление и работа в Наръчник за IIoT;
 • Логическа рамка на IIoTNet като инструмент за дефиниране на мрежата по съгласуван начин;
 • Планове за действия за изграждане на капацитет на IIoT доставчици на ПОО, основани на организационен анализ на състоянието в момента на началния етап от създаването на Мрежата.
дизайн на специализирана социална медия за управление и обучение – IIoTNet.

Той ще се състои от:
 • Методология за проектиране и производство на специализирана социална мрежа за IIoTNet;
 • IIoT Ядро на знанията (Body of Knowledge), чието съдържание се консултира от национални семинари за заинтересовани страни;
 • Разработване на онлайн инструмент IIoT за обучение, който интегрира процесите на онлайн кариерно ръководство, менторство и проследяване на завършилите обучението;
 • Проектиране и производство на IIoTNet специализирана платформа за социални медии за управление и работа на мрежата;
 • Разработване на стандарти за оценяване на резултатите от обучението със схема за сертифициране за IIoT практикуващи.
Пилотиране на специализирани социални медии за IIoTNet управление и обучение
Той ще се състои от:
 • Изготвяне на Доклад за пилотиране и актуализация на системата за управление на IIoTNet, която ще провери нивото на изпълнение на стратегията, необходимите промени в пакета от мрежово управление и работна документация и ефективността на организационния анализ и разработените планове за действие на всеки доставчик на ПОО в IIoTNet.
 • Изготвяне на доклад за пилотиране и актуализация на системата за обучение на IIoTNet, който ще провери интегрираните модули за кариерно ориентиране, предоставяне на услуги за обучение и учене, партньорско консултиране и възможности за менторство и започване на работа в индустрията, следдипломно обучение и проследяване на кариерата, жизнеспособност на сертификационната схема IIoT.
 • Насоки за мобилност, учене през целия живот и финансиране от ЕС в областта на IIoT, които ще представят добрите практики и научените уроци при прилагането на специализираната социална медия и нейната платформа.

ПАРТНЬОРИ И КОНТАКТИ

 IPS | Institute for Postgraduate Studies (BG)
Address: Kliment Ohridski, Boulevard 2, Sofia 1797, Bulgaria Email: todorov_t@unwe.bg
Web: http://www.unwe.bg

ITPIO | Institute For Training Of Personnel In International Organisations  (BG)
Address: Al. Pushkin 34,
Sofia, Bulgaria
Email: info@itpio.eu
Web: http://www.itpio.eu

PBI | Vocational Education Association (LV)
Address: Nīcgales iela 26 – LV-1035 RIGA
email: ilze.brante@ovt.lv
web : http://www.europea-latvia.lv

TUCEP | Tiber Umbria Comett Education Programme (IT)
Address: Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia
Email:  tucep@tucep.org
Web:http://www.tucep.org

Halsingland Education Association (SE)
Address: Hälsinglands Utbildningsförbund 821 80 BOLLNÄS
Email: info@hufb.se
Web: http://www.hufb.se/

AKMI | Anonimi Ekpaideftiki Etairia (EL)
Address:
Email: info@iek-akmi.edu.gr
Web: https://www.iek-akmi.edu.gr

ReadLab | Research Innovation and Development Lab P.C. (EL)
Address: Athens. GR
Email: team@read-lab.eu
Web: http://read-lab.eu/

DIMITRA | Dimitra Ekpaiditiki Simvilitiki AE (EL)
Address: Palaiologou 19 – 41223 Thessali
Email: euprojects@dimitra.gr
Web: http://www.dimitra.gr

CSI | Center for Social Innovation (CY)
Address: Rigenis 62, Nicosia, 1010, Cyprus
Email: info@csicy.com
Web: http://csicy.com