ЗА ПРОЕКТА IIoTNET

 

IIoTNET„Индустриален интернет на нещата, мрежа за ПОО“ е проект по ERASMUS+   KA3 – Подкрепа на мрежи за реформиране на политиките и партньорства на доставчици на професионално образование и обучение (ПОО). Започва на 01/10/2019 и завършва за 24 месеца.

Проектът се изпълнява от девет партньора от шест европейски държави (България, Латвия, Италия, Швеция, Гърция, Кипър).

Целта на проекта е да се създаде мрежа за ПОО със сертификационна схема за професионалисти, които са разработчици, потребители или търговци на IIoT, и да бъдат обучени да адаптират и приемат нова обща рамка на най-добрите практики на съвременното IIoT ноу-хау, за да да могат да комбинират ефективно знания и основни принципи от различни области на експертните знания на авангардни технологии в IIoT сектора и да спечелят конкурентно предимство в кариерното си развитие.

Специфичните цели са:

  • да подкрепя поемането и интегрирането на ПОО по IIoT и да насърчава интеграцията на развитието на таланти в сътрудничество с външни заинтересовани страни
  • да бъдат създадени устойчиви институционални структури и ИКТ инструменти, които да позволят IIoT обучение и създаване на заинтересовани страни в развитието на таланта;
  • да се изгради преподавателски капацитет на доставчиците на ПОО по IIoT за предоставяне на иновативно обучение с оглед развитие на пригодността за заетост на обучаемите в бързо развиващите се индустриални сектори.

Partners & Contacts

 IPS | Institute for Postgraduate Studies (BG)
Address: Kliment Ohridski, Boulevard 2, Sofia 1797, Bulgaria Email: todorov_t@unwe.bg
Web: http://www.unwe.bg

ITPIO | Institute For Training Of Personnel In International Organisations  (BG)
Address: Al. Pushkin 34,
Sofia, Bulgaria
Email: info@itpio.eu
Web: http://www.itpio.eu

PBI | Vocational Education Association (LV)
Address: Nīcgales iela 26 – LV-1035 RIGA
email: ilze.brante@ovt.lv
web : http://www.europea-latvia.lv

TUCEP | Tiber Umbria Comett Education Programme (IT)
Address: Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia
Email:  tucep@tucep.org
Web:http://www.tucep.org

Halsingland Education Association (SE)
Address: Hälsinglands Utbildningsförbund 821 80 BOLLNÄS
Email: info@hufb.se
Web: http://www.hufb.se/

AKMI | Anonimi Ekpaideftiki Etairia (EL)
Address:
Email: info@iek-akmi.edu.gr
Web: https://www.iek-akmi.edu.gr

ReadLab | Research Innovation and Development Lab P.C. (EL)
Address: Athens. GR
Email: team@read-lab.eu
Web: http://read-lab.eu/

DIMITRA | Dimitra Ekpaiditiki Simvilitiki AE (EL)
Address: Palaiologou 19 – 41223 Thessali
Email: euprojects@dimitra.gr
Web: http://www.dimitra.gr

CSI | Center for Social Innovation (CY)
Address: Rigenis 62, Nicosia, 1010, Cyprus
Email: info@csicy.com
Web: http://csicy.com