PAR IIoTNET PROJEKTU

 

IIoTNETIndustrial Internet of Things VET Network” (Industriālā lietu interneta profesionālās izglītības un apmācības tīkls) ir Erasmus+ KA3 – Atbalsts politikas reformai – Profesionālās izglītības un apmācības (PIA) sniedzēju tīkli un partnerības – projekts. Tas tika uzsākts 2019. gada 1. oktobrī un beigsies 2021. gada 31. septembrī.

Projektā ir deviņi partneri no sešām Eiropas valstīm (Bulgārijas, Latvijas, Itālijas, Zviedrijas, Grieķijas un Kipras.)

Projekta mērķis ir radīt PIA tīklu ar sertifikācijas sistēmu tiem profesionāļiem, kuri ir vai nu IIoT izstrādātāji, lietotāji vai tirgotāji, un apmācīt viņus, lai tie varētu pieņemt un pielāgot moderno IIoT zināšanu kopumu un labāko praksi, kas tiks apvienota jaunā kopīgoā sistēmā, tādējādi efektīvi apvienojot zināšanas un pamatprincipus, kas izriet no jaunākajām zināšanām IIoT nozares tehnoloģiju jomā, un iegūstot konkurētspējas priekšrocības.

Konkrētie projekta mērķi:

  • Atbalstīt IIoT profesionālās apmācības uzsākšanu un izplatību un veicināt talantu attīstības integrāciju sadarbībā ar ārējām ieinteresētajām pusēm;
  • Izveidot ilgtspējīgas institucionālas struktūras un IKT rīkus, veicinot IIoT apmācības un ieienteresēto pušu loka paplašināšanos talantu attīstības procesā;
  • Paaugstināt PIA sniedzēju inovatīvu apmācību kapacitāti, ņemot vērā nepieciešamību paaugstināt apmācāmo personu nodarbinātības prasmes industrijās, kurās pārmaiņas notiek ļoti strauji.