ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ IIoTNΕΤ

Το έργο IIoTNΕΤ – «Δίκτυο ΕΕΚ για το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων» συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3: Υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής – Δίκτυα και συμπράξεις μεταξύ παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), με έναρξη την 01/10/2019 και δίαρκεια 24 μηνών.Στο έργο συμμετέχουν εννέα εταίροι από έξι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Λετονία, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα, Κύπρο).Στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο EEK το οποίο θα παρέχει πιστοποίηση σε επαγγελματίες προγραμματιστές, χρήστες ή πωλητές του Βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙΙοΤ) καθώς και την κατάρτιση που θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν ένα νέο κοινό πλαίσιο βέλτιστων πρακτικών στη σύγχρονη τεχνογνωσία IΙoT. Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να είναι σε θέση να συνδυάζουν αποτελεσματικά γνώση και θεμελιώδεις αρχές σε διάφορους τομείς εμπειρογνωμοσύνης τεχνολογιών αιχμής IIoT και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κατά την επαγγελματική τους εξέλιξη

Ειδικότερα το έργο στοχεύει:

  • Nα υποστηρίξει την κατάρτιση στο ΙΙοΤ και να προωθήσει την ανάπτυξη ταλέντων σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς,

 

  • Nα δημιουργήσει βιώσιμες θεσμικές δομές και εργαλεία ΤΠΕ που θα ενθαρρύνουν την κατάρτιση στο ΙΙοΤ και τη συμμετοχή ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη ταλέντων,

 

  • Nα αναπτύξει τις ικανότητες των παρόχων ΕΕΚ όσον αφορά στη διδασκαλία, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα κατάρτισης που θα ενισχύουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας των καταρτιζομένων σε ταχέως αναπτυσσόμενους βιομηχανικούς τομείς.

Partners & Contacts

 IPS | Institute for Postgraduate Studies (BG)
Address: Kliment Ohridski, Boulevard 2, Sofia 1797, Bulgaria Email: todorov_t@unwe.bg
Web: http://www.unwe.bg

ITPIO | Institute For Training Of Personnel In International Organisations  (BG)
Address: Al. Pushkin 34,
Sofia, Bulgaria
Email: info@itpio.eu
Web: http://www.itpio.eu

PBI | Vocational Education Association (LV)
Address: Nīcgales iela 26 – LV-1035 RIGA
email: ilze.brante@ovt.lv
web : http://www.europea-latvia.lv

TUCEP | Tiber Umbria Comett Education Programme (IT)
Address: Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia
Email:  tucep@tucep.org
Web:http://www.tucep.org

Halsingland Education Association (SE)
Address: Hälsinglands Utbildningsförbund 821 80 BOLLNÄS
Email: info@hufb.se
Web: http://www.hufb.se/

AKMI | Anonimi Ekpaideftiki Etairia (EL)
Address:
Email: info@iek-akmi.edu.gr
Web: https://www.iek-akmi.edu.gr

ReadLab | Research Innovation and Development Lab P.C. (EL)
Address: Athens. GR
Email: team@read-lab.eu
Web: http://read-lab.eu/

DIMITRA | Dimitra Ekpaiditiki Simvilitiki AE (EL)
Address: Palaiologou 19 – 41223 Thessali
Email: euprojects@dimitra.gr
Web: http://www.dimitra.gr

CSI | Center for Social Innovation (CY)
Address: Rigenis 62, Nicosia, 1010, Cyprus
Email: info@csicy.com
Web: http://csicy.com