Mål

Industrial Internet of Things (IIoT) förändrar radikalt dagens industri, men möjliggör skapande av betydande värden även om det är utmanande och besvärligt. Framväxten av den nya tekniken skapar nya kompetensluckor, brister och obalanser, särskilt för mikroföretag och små och medelstora företag, som befinner sig i sämre läge jämfört med stora företag inom tillverkningssektorn för att locka till sig och behålla de knappa digitala talangerna.

Under projektet förväntar sig partnerskapet att uppnå huvudsakligen följande resultat:

 • Stärka samarbetet mellan yrkesutbildare i IIoTNet genom gemensam strategisk planering för internationellt samarbete och utvecklingsprojekt för ömsesidig lutande och kapacitetsuppbyggnad.
  • Design och utveckling av specialiserade sociala medier nätverk för hantering och drift av IIoTNet. Planen är att använda en nätverksplattform för att främja samarbete, inte bara mellan partner utan även yrkesutbildningsleverantörer som ännu inte bidrar i eller drar nytta av europeiskt samarbete.
   • System för organisatorisk analys av yrkesutbildningsleverantörer och åtgärdsplanering kommer att användas för att identifiera eventuell ineffektivitet och rationaliseringsmöjligheter genom erbjudna tjänster, inklusive deltagande i internationellt samarbete.
    • Utvärdering av IIoT utbildningsdeltagares framsteg kopplade till IIoT Body of Knowledge. Definitionen av lärandeenheter, resultat och beskrivningar kommer att genomföras i enlighet med ECVET:s principer och tekniska specifikationer och de verktyg som utvecklats av EU ECVET:s nätverk.
     • Utveckling av ett IIoT-certifieringssystem.
      • Den av EU utvecklade modellen för Logical Framework kommer att användas för att utforma IIoTNet-mål och aktiviteter som beaktar befintliga risker.
       • Att utveckla och sprida riktlinjer för rörlighet, livslångt lärande och EU-finansiering på området IIoT kommer att presentera Best Practices och erfarenheter vid genomförandet av IIoTNet
        • En dags utbildning kommer att anordnas i varje partnerland av för yrkesutbildningsanordnare som inte bidrar i eller drar nytta av det europeiska samarbetet om effektiv användning av IIoTNet och därmed förbättra deras nätverkskapacitet och deras tillgång till EU-medel.

        Partners & Contacts

         IPS | Institute for Postgraduate Studies (BG)
        Address: Kliment Ohridski, Boulevard 2, Sofia 1797, Bulgaria Email: todorov_t@unwe.bg
        Web: http://www.unwe.bg

        ITPIO | Institute For Training Of Personnel In International Organisations  (BG)
        Address: Al. Pushkin 34,
        Sofia, Bulgaria
        Email: info@itpio.eu
        Web: http://www.itpio.eu

        PBI | Vocational Education Association (LV)
        Address: Nīcgales iela 26 – LV-1035 RIGA
        email: ilze.brante@ovt.lv
        web : http://www.europea-latvia.lv

        TUCEP | Tiber Umbria Comett Education Programme (IT)
        Address: Piazza dell’Università, 1 – 06123 Perugia
        Email:  tucep@tucep.org
        Web:http://www.tucep.org

        Halsingland Education Association (SE)
        Address: Hälsinglands Utbildningsförbund 821 80 BOLLNÄS
        Email: info@hufb.se
        Web: http://www.hufb.se/

        AKMI | Anonimi Ekpaideftiki Etairia (EL)
        Address:
        Email: info@iek-akmi.edu.gr
        Web: https://www.iek-akmi.edu.gr

        ReadLab | Research Innovation and Development Lab P.C. (EL)
        Address: Athens. GR
        Email: team@read-lab.eu
        Web: http://read-lab.eu/

        DIMITRA | Dimitra Ekpaiditiki Simvilitiki AE (EL)
        Address: Palaiologou 19 – 41223 Thessali
        Email: euprojects@dimitra.gr
        Web: http://www.dimitra.gr

        CSI | Center for Social Innovation (CY)
        Address: Rigenis 62, Nicosia, 1010, Cyprus
        Email: info@csicy.com
        Web: http://csicy.com